عنوان کتاب : کتابشناخت حدیث
پدیدآورنده : مهدی غلامعلی
پدیدآورنده : هادی حجت
صفحات : 286
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

کتابشناخت حدیث

شناخت مهم ترین منابع حدیث، و آشنایی با ویژگی های هر اثر روایی برای تمام کارشناسان علوم اسلامی ضروری می نمایاند. خوشبختانه در دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی کتاب های متعددی برای منبع شناسی حدیث و علوم حدیث تدوین شده است. بسیاری از این آثار تنها به معرفی منابع تخصصی مانند سبک شناسی نگاشته شده است.

نویسندگان کتابشناخت حدیث، با نگاهی به کلیه آثار پیشین و شناسایی کاستیهای پژوهشی و عنایت به سرفصل جدید درس مأخذ شناسی حدیث در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث اثر بدیعی را با ویژگیهای زیر آماده ساخته اند که در نوع خود کم نظیر است. این ویژگی ها عبارتند از: جامعیت (منابع روایی شیعه و اهل سنت)، اختصار، غنا و گستردگی محتوا.

کتاب در شانزده درس و ذیل این فصل ها تنظیم شده است:

ـ جوامع حدیثی اولیه و متقدم شیعه

ـ جوامع حدیثی متاخر

ـ تک نگاری ها

ـ تدوین های ابتدایی

ـ جوامع حدیث اهل سنت

ـ پردازش های تکمیلی