عنوان کتاب : المواعظ العددیة (نصایح شمارشی)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
محل نشر : قم
تعداد جلد : 3
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

المواعظ العددیة (نصایح شمارشی)

این کتاب مجموعه ای از پندها و رهنمودهای پیامبر(ص)، ائمه(ع) و برخی حکما و عرفا است که آیت اللّٰه مشکینی به گردآوری آنها اهتمام ورزیده و به شالوده اصلی آن که کتاب «الاثنی عشریة» نام داشت، افزوده و آن را «المواعظ العددیة» نام نهاده است.
این اثر سال ها پیش با تلاش آیت اللّٰه جنتی ترجمه شد و با نام «نصایح» منتشر شد. در ویرایش جدید کتاب، به تناسب نیاز مواردی حذف و روایات بسیاری بر آن افزوده شد. هم چنین در ویرایش جدید، علاوه بر افزودن منابع و مستندسازی روایات، در ترجمه آن نیز بازنگری شده است.
کتاب در هجده باب سامان یافته است: مفردات، پندهای دوگانه، پندهای سه گانه، پندهای چهارگانه، پندهای پنج گانه، پندهای شش گانه، پندهای هفت گانه، پندهای هشت گانه، پندهای نه گانه، پندهای ده گانه، پندهای یازده گانه، پندهای دوازده گانه، پندهای سیزده گانه تا نوزده گانه، پندهای بیست و بیشتر از آن، پندهای بیست و دو، پندهای چهل و بیشتر از آن، پندهای پنجاه و بیشتر از آن، پندهای هفتاد و بیشتر از آن.

رضا بابایی با عنوان «گزیده المواعظ العددیه» آن را گزینش و ویرایش کرده است که در سال ۱۳۹۶ از سوی دارالحدیث به چاپ رسیده است.