عنوان کتاب : گزیده مشکاة الانوار فی غرر الاخبار
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

گزیده مشکاة الانوار فی غرر الاخبار

کتاب مشکاة الأنوار در زمره کتابهای اخلاقی – روایی است. در این گونه کتابها، مؤلفین با گردآوری و باب بندی روایات اخلاقی، برای تاثیر گذاری و تقویت بنیه اخلاقی، از نفس رحمانی و مؤثر پاکان و معصومین علیهم السلام سود جسته و برای تاثیرگذاری بیشتر در مخاطب، ثواب و عقاب اخروی را محور مطالب کتاب قرار می دهند و پیامدهای کردار بد، یا پاداش اعمال نیک را، گوشزد می کنند.

ثقة الإسلام علی طبرسی در مقدمه اش بر مشکاة الأنوار خبر از کتابی می دهد که پدرش آغاز به نوشتن کرده بوده، اما با وفاتش ناتمام می ماند، سپس بیان می کند که جمعی از مؤمنین که راغب به امور خیر بودند از من خواستند تا این کتاب را تألیف کنم، من نیز هر آنچه از آن کتاب نزدم بود نوشتم و آن را مرتب کرده و باب بندی کردم.

کتاب در ده باب زیر تدوین شده است:

ایمان و اسلام، صفات و حالات و علامات شیعیان، کردار نیک و خصال نیکو، آداب معاشرت با مردم، مکارم اخلاق، ذکر عیوب نفس و مجاهده آن و صفت عقل و قلب، مصیبت و سختی و بلایا و آن وعده هایی که خدا به صبر پیشگان داده است، خصلتهایی که از آنها نهی شده، مواعظ، متفرقات.

پربرگ بودن آثار حدیثی و ظهور پاره ای از مطالب ضعیف و غیرعصری در آنها و نیز در دسترس نبودن ترجمه ی فارسی یا ترجمه ای امروزین از برخی متون حدیث کهن، گروهی را که طالب کتاب های گزیده هستند، از مطالعه آنها باز داشته است.

از این رو معاونت فرهنگی هنری مؤسسه دارالحدیث، گزیده سازی مهم ترین کتاب های حدیثی از کهن ترین آنها تا عصر حاضر را با ویژگی های زیر در دستور کار خود قرار داده و تاکنون هفت گزیده نشر یافته است:

 مهمترین ویژگی های این مجموعه را می توان چنین برشمرد:

۱. شامل گزیدهٔ مهمترین متون حدیثی است.

۲. حجم هر کتاب و ترجمهٔ آن، میان یک صد تا دویست صفحه است.

۳. سعی شده است تا در ترجمهٔ احادیث، نثر معیار رعایت شود.

۴. همهٔ گزیده ها در قطع و طرح یکسان عرضه می شوند.

 ۵. هر گزیده شامل مقدمه، متن و نمایه است: مقذمه، به اختصار، دربردارندهٔ زندگانی و جایگاه علمی پدیدآورندهٔ کتاب و گزارشی از محتوا و ترسیم جایگاه آن درمیان متون حدیثی است. متن، شامل احادیث برگزیده همراه با اعراب، ترجمه و در صورت نیاز، شرح است. در نمایه، فهرست موضوعی کاملی در پایان هر مجموعه ارائه می شود که با رجوع به آن می توان به صورت موضوعی به احادیث دست یافت.

 ۶. منابع احادیث، حتی الامکان، شناسایی شده و در پانوشت هر صفحه آورده شده اند؛ جز در متونی که از مصادر اصلی به شمار می آیند.

 ۷. سعی شده است در گزیده ها، ترتیب مطالب رعایت شود. در مواردی که ساختار جدیدی در نظر گرفته شود، در مقذمه به آن تصریح می شود.

 ۸. در انتخاب احادیث، حتی الامکان، معیارهای ذیل در نظر بوده است: الف. عموم به آن نیازمند باشند؛ ب. کوتاه، گویا و کاربردی باشد؛ ج. ناظر به یکی از مسائل اعتقادی، عبادی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و... باشد، امید به زندگی را افزایش دهد و مکارم اخلاقی و اصول انسانی را تقویت کند.

۳۵۰ حدیث کوتاه، کاربردی تر در زمان ما و در سطح عموم از کتاب مشکاة الانوار فی غرر الاخبار، تألیف علی بن حسن طبرسی گزینش و با اعراب گذاری و ترجمه عرضه شده است.