جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/11/03

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

نقد متن وبررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهفیپا

جوان ومدیریت زندگی

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهفیپا

حکمت نامه فاطمی

 

شناسنامه

 

سر رسید ۹۷

 

پلیت

 

موسوعه المعارف والکتاب والسنه جلد۱۱

 

-

-

-

-

-

درحالکالکگیری

موسوعه المعارف والکتاب و السنه جلد ۱۲

 

-

-

-

-

-

درحالکالکگیری

قواعد توثیق راویان

 

-

-

-

-

-

-

اقدامجهتفیپا

آشنایی با علم رجال

 

-

-

-

-

-

-

اقدامجهتفیپا

مبانی شناخت حدیث

 

شناسنامه

 

درآمدی بر فهم حدیث مشکل

 

شناسنامه

 

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

 

شناسنامه

 

تاریخ کلام امامیه

 

شناسنامه

-

 

مجله علوم حدیث ۸۵

 

پلیت

عرضهبهبازار

گزیده سیره پیامبر خاتم (ص)

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

دانش نامه پزشکی ۲ جلدی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

دانش نامه پزشکی فارسی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

تحریر تحریر الوسیله

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

اهل بیت (فارسی - عربی )

 

شناسنامه

 

مجله علوم حدیث ۸۴

 

عرضهبهبازار

مجله علوم حدیث ۸۳

 

عرضهبهبازار

بروشور پژوهشگاه

 

پلیت

عرضهبهبازار

عرفان ودعاء در نهج البلاغه

 

عرضهبهبازار

ادبیات فارسی

 

عرضهبهبازار

حکمت نامه رضوی جلد دوم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمت نامه رضوی جلد سوم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمت نامه رضوی جلد چهارم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

 

-

-

-

-

-

در مرحله ماکت۷-۱۰-۹۶

بروشور کتب موسسه دارالحدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

روایات زنان در کتب حدیث شیعه

 

پلیت

عرضهبهبازار

مقدمه علم حقوق

 

پلیت

عرضهبهبازار

علم کلام

 

پلیت

عرضهبهبازار

کتابشناخت حدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

معنی گنجشک

 

پلیت

عرضهبهبازار

تاریخ حدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

اصول کافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهفرمبندی

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی ویرایش دوم

 

-

-

-

-

آمادهزینگگرفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵