جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/11/24

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

تحکیم خانواده (رقعی )

هفتم

شناسنامه

 

 

سند شناسی رجال کاربردی

سوم

شناسنامه

 

المواعظ العددیه ۳ جلدی

پنجم

شناسنامه

 

 

حدیث تندرستی

دوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

ماه هشتم

سوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمت نامه سالمند

 

 

-

-

-

-

-

درمرحلهاخذفیپا

حکمت نامه حضرت عبدالعظیم (ع)

هشتم

شناسنامه

 

تفسیر روایی جامع ۲ جلدی

سوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

تاریخ حدیث شیعه (۲)

چهارم

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمت نامه کودک وزیری

سیزدهم

شناسنامه

 

در آمدی بر اخلاق همسایگی

 

-

-

-

-

 

خدا وانسان در اندیشه فیلسوفان (کتب داخلی)

 

بدونماکت

پلیت

 

 

نحو کاربردی (۲)  (کتب داخلی)

 

بدونماکت

پلیت

 

 

رضایت از زندگی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

نقد متن وبررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه

 

پلیت

عرضهبهبازار

جوان ومدیریت زندگی (نشر با هوش )

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

زندگی و بندگی (نشر باهوش)

 

-

-

-

-

-

درمرحلهاخذفیپا

حکمت نامه فاطمی

 

شناسنامه

 

سر رسید ۹۷

 

پلیت

 

موسوعه المعارف والکتاب والسنه جلد۱۱

 

-

-

-

-

-

درحالکالکگیری

موسوعه المعارف والکتاب و السنه جلد ۱۲

 

-

-

-

-

-

درحالکالکگیری

قواعد توثیق راویان

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

آشنایی با علم رجال

 

پلیت

عرضهبهبازار

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

 

پلیت

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰