جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1397/03/05

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل

نوبت چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

 جلد

 متن

صحافی

توضیحات

بروشور تازه های نشر (متنا) در حوزه علوم قرآن

 

پلیت

 

بررسی و تحلیل روایات مکارم الاخلاق

 سوم

شناسنامه

عرضه به بازار

پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت

 چهارم

شناسنامه

در انتظار

-

 

حکمت نامه عیسی بن مریم 

 سوم

شناسنامه

در انتظار

-

 

دوستی در قرآن وحدیث

 هشتم

شناسنامه

در انتظار

-

 

میدانهای معنایی

 دوم

شناسنامه

 

معنا ومنزلت عقل در کلام امامیه

 دوم

شناسنامه

 

علم کلام 

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

زندگانی تحلیلی امام علی (ع)

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

درسنامه فقه الحدیث

 پنجم

شناسنامه

عرضه به بازار

مفتاح التفاسیر و کشف الایات (نشر دفتر عقل )

 

-

-

-

-

-

 

راه کارهای گسترش فرهنگ قانون گرایی (دفتر عقل)

 

پلیت

عرضه به بازار

راه کارهای گسترش فرهنگ صلح وسازش (دفتر عقل)

 

پلیت

عرضه به بازار

آشنایی با ادیان آسمانی

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

ماه هشتم

 چهارم

شناسنامه

عرضه به بازار

تحریر تحریر الوسیله

 سوم

شناسنامه

عرضه به بازار

شرح زیارت جامع کبیره

 هشتم

شناسنامه

عرضه به بازار

فرهنگ نامه بصیرت (فارسی - عربی )

 پنجم

شناسنامه

عرضه به بازار

فرهنگ نامه توبه

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

فرهنگ نامه امنیت ملی (فارسی -عربی )

 چهارم

شناسنامه

عرضه به بازار

از نماز بیشتر بدانیم

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

شعر توحیدی

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

یک روز قشنگ ( نشر باهوش )

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

حکمت نامه لقمان (فارسی - عربی )

 دهم

شناسنامه

عرضه به بازار

روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

گزیده المواعظ العددیه

 دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

نحو کاربردی

 سوم

شناسنامه

عرضه به بازار

الگوی اسلامی شادکامی

 پنجم

شناسنامه

عرضه به بازار

تفسیر اثری (۱)

 

پلیت

عرضه به بازار

معنا شناسی قلب در قرآن

 

-

-

-

-

-

از چاپ خارج شد

نقدی بر گفتمان شرق شناسی

 

-

-

-

-

-

-

درحال تایید ماکت

فصلنامه اخلاق پژوهی (۲)

 

پلیت

عرضه به بازار

آبشار معرفت (۱) ویزه پایوران

 

-

پلیت

عرضه به بازار

آبشار معرفت (۲) ویزه بانوان

 

-

پلیت

عرضه به بازار

آبشار معرفت (۳) ویژه جوانان

 

-

پلیت

عرضه به بازار

تفسیر موضوعی روایی . چیستی . مبانی وروش

 

-

-

-

-

-

 

سفر نامه وصال (نشر باهوش )

 

پلیت

عرضه به بازار

از سری کتابهای گوگوری ۵ جلدی(نشر باهوش)

 

پلیت

شومیز عرضه به بازار

کتابهای کودک فرانسوی و انگلیسی ۷ جلد باهوش

 

پلیت

 

کتب قصه های من و رایا ۶ جلد(نشر باهوش)

 

پلیت

شومیز عرضه به بازار

قصه ی حیوانات در قرآن (نشر باهوش)

 

پلیت

 

در آمدی بر اخلاق همسایگی

 

پلیت

عرضه به بازار

زندگی و بندگی (نشر باهوش)

 

پلیت

عرضه به بازار

جوان و مدیریت زندگی (نشر با هوش )

 

پلیت

عرضه به بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵