جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1397/06/04

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل

نوبت چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

 جلد

 متن

صحافی

توضیحات

تفسیر اثری (۲)

 

*

پلیت

 

صلح ، بخشایش و رضایت

 

*

پلیت

عرضه به بازار

تاثیر متقابل حجاب و عفاف(دفتر عقل)

 

*

پلیت

عرضه به بازار

گونه شناسی احادیث قرآنی امامیه

 

-

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

شناخت نامه حدیث ۳ جلدی

 

*

-

-

-

-

درمرحله فرم بندی

تاریخ کلام امامیه

 

*

شناسنامه

۱

عرضه به بازار

قرآن با ترجمه فارسی وزیری

 

*

پلیت

عرضه به بازار

شبه شناسی در مسائل کلامی و اقتصادی

 

*

پلیت

 

حوزه ها و مکاتب حدیثی

 

*

-

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

موسوعه الامام المهدی (ع) ۷جلدی

 

*

-

-

-

-

 

زیارت عتبات عالیات فارسی .عربی با ملحقات

 

-

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

زیارت عتبات عالیات فارسی .عربی

 

-

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

معنا شناسی قلب در قرآن

 

-

 

منتخب میزان الحکمه با ترجمه ۲جلدی

 

*

شناسنامه

۱

 

منتخب موسوعه امام علی (ع) ۲جلدی انگلیسی

 

*

پلیت

-

-

-

 

دانشنامه ری ۲ جلدی

 

*

-

-

-

-

 

نقدی بر گفتمان شرق شناسی

 

-

-

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

موسوعه المعارف والکتاب والسنه

یاازدهم

کالک

-

-

-

-

 

موسوعه المعارف والکتاب و السنه

دوازدهم

کالک

-

-

-

-

 

اصول کافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

آماده زینگ گرفتن

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی ویرایش دوم

 

۱

-

-

-

-

آماده زینگ گرفتن

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

۱

پلیت

-

-

-

 

الکافی

شانزدهم

-

-

-

-

 

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴