جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1397/12/17

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل

نوبت چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

 جلد

 متن

صحافی

توضیحات

فقه الحدیث (۲)

 

-

-

-

 

فقه الحدیث (۳)

 

-

-

-

 

فقه الحدیث (۴)

 

-

-

-

 

رابطه قرآن و سنّت

 

-

-

-

 

قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی

 

-

-

-

-

-

-

درمرحله گرفتن فیپا

الگوی اسلامی شادکامی

ششم

شناسنامه

 

الکافی جلد شانزدهم

 

شناسنامه

کلیشه

عرضه به بازار

حکمت نامه عبدالعظیم الحسنی  (ع) شومییز

نهم

شناسنامه

عرضه به بازار

کتب کنگره علم الهدی  (فعلا ۲۸ جلد آمده)

 

-

-

-

-

-

 

تنظیم فایل نهایی

داستان های بزی (۵جلدی ) باهوش

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

صفات خدای مهربان (۱۰جلدی) باهوش

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

اخلاق و آداب مامقانی

دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

بفرمایید پژوهش درس نوشتار ۴۰

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

دوم

شناسنامه

-

عرضه به بازار

آموزه اَمر بین اَمرین

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

درآمدی بر کلیات تفسیر و تفسیر سور منتخب

 

 

دانش رجال از دیدگاه اهل سنت

 

شناسنامه

عرضه به بازار

کتاب شناسی احادیث اعتقادی

سوم

شناسنامه

عرضه به بازار

نحو کاربردی (۲) درس نوشتار ۳۰

دوم

شناسنامه

عرضه به بازار

تاریخ کلام (درس گفتار ۳۹)

 

عرضه به بازار

دوستی با طعم بستنی (باهوش)

 

-

عرضه به بازار

خلقت نوری پیامبر (ص)واهل بیت در اندیشه امامیه

 

از نونبت چاپ خارج شد

اخلاق رانندگی (باهوش)

 

پلیت

عرضه به بازار

محبت خدا در دعاهای اهل بیت (نشر باهوش)

 

پلیت

عرضه به بازار

از دوستی بیشتر بدانیم(نشر با هوش)

 

پلیت

عرضه به بازار

در آمدی بر روانشناسی آرزوها

 

پلیت

-

-

-

 

الکافی ۱۶ جلدی

 

شناسنامه

عرضه به بازار

از دعا بیشتر بدانیم (نشر باهوش)

 

پلیت

عرضه به بازار

سیره خاتم النبیّن ۴ جلدی

 

پلیت

عرضه به بازار

مدارک فقه اهل السنه جلد چهارم

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

ضوء الشهاب ۳ جلدی

 

-

-

-

-

-

چاپ دیجیتالی

موسوعه الامام المهدی (ع) ۷جلدی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

زیارت عتبات عالیات فارسی .عربی با ملحقات

 

 

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

زیارت عتبات عالیات فارسی .عربی

 

پلیت

کلیشه

عرضه به بازار

دانشنامه ری ۲ جلدی

 

پلیت

-

-

-

-

آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱