جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1398/01/20

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل

نوبت چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

 جلد

 متن

صحافی

توضیحات

میران الحکمه با ترجمه فارسی ۱۴ جلدی

 

شناسنامه

منتظر طرح جلد

-

-

 

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی

 

 

فقه الحدیث (۲)

 

منتظر طرح جلد

فقه الحدیث (۳)

 

منتظر طرح جلد

فقه الحدیث (۴)

 

منتظر طرح جلد

رابطه قرآن و سنّت

 

منتظر طرح جلد

قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی

 

-

-

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

کتب کنگره علم الهدی  (فعلا ۲۸ جلد آمده)

 

-

-

-

-

-

 

تنظیم فایل نهایی

داستان های بزی (۵جلدی ) باهوش

 

-

-

 

صفات خدای مهربان (۱۰جلدی) باهوش

 

-

-

 

آموزه اَمر بین اَمرین

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

خلقت نوری پیامبر (ص)واهل بیت در اندیشه امامیه

 

از نوبت چاپ خارج شد

در آمدی بر روانشناسی آرزوها

 

پلیت

-

-

منتظر طرح جلد

مدارک فقه اهل السنه جلد چهارم

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

موسوعه الامام المهدی (ع) ۷جلدی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

زیارت عتبات عالیات فارسی .عربی با ملحقات

 

 

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

دانشنامه ری ۲ جلدی

 

پلیت

-

-

-

-

آماده چاپ

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵