جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1398/02/17

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل

نوبت چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

 جلد

 متن

صحافی

توضیحات

مهارت های زندگی

 

شناسنامه

 

 

تاریخ حدیث (درس نوشتار ۲۳)

 

شناسنامه

 

بروشور داراالحدیث

 

پلیت

عرضه به بازار

فرهنگ نامه تهجد فارسی - عربی

 

شناسنامه

-

عرضه به بازار

میران الحکمه با ترجمه فارسی ۱۴ جلدی

 

شناسنامه

منتظر طرح جلد

 

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی

 

عرضه به بازار

فقه الحدیث (۲)

 

 

فقه الحدیث (۳)

 

 

فقه الحدیث (۴)

 

 

رابطه قرآن و سنّت

 

عرضه به بازار

قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی

 

-

-

-

 

کتب کنگره علم الهدی  (فعلا ۲۸ جلد آمده)

 

-

-

-

-

-

 

تنظیم فایل نهایی

داستان های بزی (۵جلدی ) باهوش

 

پلیت

عرضه به بازار

صفات خدای مهربان (۱۰جلدی) باهوش

 

-

-

 

آموزه اَمر بین اَمرین

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

خلقت نوری پیامبر (ص)واهل بیت در اندیشه امامیه

 

از نوبت چاپ خارج شد

در آمدی بر روانشناسی آرزوها

 

پلیت

عرضه به بازار

مدارک فقه اهل السنه جلد چهارم

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

موسوعه الامام المهدی (ع) ۷جلدی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

زیارت عتبات عالیات فارسی .عربی با ملحقات

 

 

-

-

-

-

درمرحله تایید ماکت

دانشنامه ری ۲ جلدی

 

پلیت

-

-

-

 

         
 
 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸